DANH SÁCH
ĐẠI LÝ VÀ NHÀ PHÂN PHỐI FUJIAIRE

  • Ghi chú: Luôn luôn có sai số vị trí trên bản đồ so với vị trí thực địa.
  • Có thể xảy ra khả năng vì lý do khách quan (thiên tai, sự cố, tranh chấp mặt bằng,...) buộc NPP-Đại lý phải di dời sang địa điểm mới làm sai lệch vị trí trên bản đồ so với thực địa.

Khi xảy ra trường hợp trên chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


TÌM ĐẠI LÝ - NHÀ PHÂN PHỐI:

ĐIỆN LẠNH NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: KHU 3 PHÙ NINH PHÚ THỌ
Hotline: 0987136160
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ ĐĂNG HÀ
Địa chỉ: Khu 14 Sơn Vi Lâm Thao - Phú Thọ
Hotline: 0978494060 - 0906020286
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH GIANG DUNG
Địa chỉ: KIM ĐỨC VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 0972004690
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH BÌNH MINH
Địa chỉ: MINH NÔNG VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 0965337886
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH KIỀU NGA
Địa chỉ: KHU 3 XÃ HOÀNG CƯƠNG THANH BA PHÚ THỌ
Hotline: 0974567354
Xem trên Google Map
NGUYỄN NAM CƠ ĐIÊN LẠNH CÔNG NHGIỆP VÀ DÂN DỤNG
Địa chỉ: KHU 4 THÔNG ĐẬU MINH NÔNG VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 0946565589
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH NGUYỄN NAM
Địa chỉ: KHU 2 DỮU LÂU VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 0346984769
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH ĐÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: MINH PHƯƠNG VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 0982437309
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH PHÚC HIẾU
Địa chỉ: KHU 2 TÂN ĐỨC VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 0982872654
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐỨC CƯỜNG
Địa chỉ: LÂM THAO PHÚ THỌ
Hotline: 0987543681-0915307831
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH BÌNH MẬU
Địa chỉ: KHU 4 THỊ TRẤN THANH BA PHÚ THỌ
Hotline: 0979318640
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH QUÝ VŨ
Địa chỉ: THÔN 10 TIÊU SƠN ĐOAN HÙNG PHÚ THỌ
Hotline: 0984111893
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY HÙNG DƯƠNG
Địa chỉ: KHU 10 NGÃ BA THEN PHÙ NINH PHÚ THỌ
Hotline: 0395917777
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH THIẾT PHƯƠNG
Địa chỉ: THANH VÂN THANH BA
Hotline: 0961829688
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TƯỚC
Địa chỉ: KHU 13 SƠN LĨNH LÂM THAO PHÚ THỌ
Hotline: 0976761338
Xem trên Google Map
ĐIỆN LẠNH ĐĂNG KHOA
Địa chỉ: KHU 3 XÃ PHÙ NINH PHÙ NINH PHÚ THỌ
Hotline: 0977513767-0944430000
Xem trên Google Map
CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG LINH
Địa chỉ: TIÊN CÁT VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 09148851231
Xem trên Google Map
TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH HOÀNG SƠN
Địa chỉ: TIÊN CÁT VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
Hotline: 973962648
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ THÀNH CÔNG
Địa chỉ: Minh Hòa- Kinh Môn- Hải Dương
Hotline: 0904.024.075
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ DUY LINH
Địa chỉ: Nhuận Đông, Binh Minh- Bình Giang- HD
Hotline: 0978022669
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ ĐIỆP CĂN
Địa chỉ: Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương
Hotline: 0978.827.478/0963.657.786
Xem trên Google Map
THY PLAZA
Địa chỉ: Nam Sách- Hải Dương
Hotline: 0902121811
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY VŨ SỬU
Địa chỉ: TT Gia Lộc- Hải Dương
Hotline: 0937.731.980
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ THANH HƯƠNG
Địa chỉ: Đội 9, Nghi Khê, Kim Tân, Tứ Kỳ
Hotline: 0338830355
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY LỢI TÀI
Địa chỉ: Chợ Sặt- Bình Giang- Hải Dương
Hotline: 0961.883.883
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY TIẾN DŨNG
Địa chỉ: Bình Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
Hotline: 0973.382.800
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ DŨNG PHƯƠNG
Địa chỉ: Chợ Bùi- Ninh Giang- Hải Dương
Hotline: 0974360343
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY QUYẾT GIANG
Địa chỉ: Hoàng Tiến- Chí Linh- Hải Dương
Hotline: 0986.198.109
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY VĂN HẢO
Địa chỉ: Sao Đỏ- Chí Linh - Hải Dương
Hotline: 0942.509.501
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ MAI PHƯỜNG
Địa chỉ: Chợ Trại- Tiền Phong- Thanh Miện- Hải Dương
Hotline: 0988.101.843
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY ĐẠI CĂN
Địa chỉ: Đoàn Kết - Thanh Miện- Hải Dương
Hotline: 0969421845
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY PHÚC ANH
Địa chỉ: An Thu, Đồng Quang ,Gia Lộc Hải Dương
Hotline: 0946291993
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY CƯỜNG THƯƠNG
Địa chỉ: An Dương- Hải Phòng
Hotline: 0979968988
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY PHÚC NGUYÊN
Địa chỉ: Hoàng Tường- Tân Trào- Thanh Miện- Hải Dương
Hotline: 0963362028/0373323602
Xem trên Google Map
QUANG TRƯỜNG MOBILE
Địa chỉ: Phố Tràng- Quang Hưng- Phù Cừ- Hưng Yên
Hotline: 0978966966/0898252666
Xem trên Google Map
ĐIỆN MÁY CHIỀU THU
Địa chỉ: Ninh Giàng- P. Cổ Thành-TP Chí Linh
Hotline: 0963918218
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ THIỆN YẾN
Địa chỉ: P Ninh Sơn - TPNB
Hotline:
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ NGỌC THUỶ
Địa chỉ: Phố 3 - TT Ninh - Yên Khánh
Hotline:
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ MẠNH TUẤN
Địa chỉ: Đường Đò 10 - Ân Hòa - Kim Sơn - NB
Hotline: 0913147475
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ MINH QUYẾT
Địa chỉ: Khánh Hòa - Yên Khánh
Hotline: 0376443207
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ LƯƠNG BẰNG
Địa chỉ: Ninh Giang - Hoa Lư - NB
Hotline: 0979588559
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ TIẾN THẢO
Địa chỉ: Vân Giang - TP Ninh Bình
Hotline: 0949854036
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ DŨNG DUYÊN
Địa chỉ: Cầu Đông - Trường Yên - Hoa Lư
Hotline: 0914667339
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ KIÊN TÚ
Địa chỉ: TT Me - Gia Viễn - Ninh Bình
Hotline: 0915830883
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ ĐỊNH THƠM
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đông Sơn - TP Tam Điệp
Hotline: 0908025123
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ THÀNH NGỌC
Địa chỉ: Xích Thổ - Nho Quan
Hotline: 0975724139
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ THÀNH SEN
Địa chỉ: Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
Hotline: 0966175119
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ TÀI VINH
Địa chỉ: Văn xá kim bảng
Hotline: 915154489
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ PHI AN
Địa chỉ: Chợ Sàng - xóm 15 - Kim bảng
Hotline: 352328739
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ NAM PHONG
Địa chỉ: Tượng Lĩnh - Kim bảng
Hotline:
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ HƯNG THÀNH
Địa chỉ: Vĩnh Trụ - Lý Nhân
Hotline: 915278053
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ TÂM TUYÊN
Địa chỉ: Hợp Lý - lý nhân
Hotline: 979678767
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ LƯU CƯƠNG
Địa chỉ: Thanh Lưu - Thanh Liêm - HN
Hotline: 989522958
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ NGHĨA THẢO
Địa chỉ: Thanh Hương - thanh Liêm- hà nam
Hotline: 0912299885 - 0975299885
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ XUÂN NGHĨA
Địa chỉ: ĐT971, Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
Hotline: 912079132
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ LIÊN HOAN
Địa chỉ: Binh Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam
Hotline: 989341742
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ TRƯỜNG PHƯỢNG
Địa chỉ: ĐÔNG NGOẠI - CHÂU GIANG - DUY TIÊN
Hotline: 989239413
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ TRÌNH MƠ
Địa chỉ: 778 QL21 - BÌNH MỸ - BÌNH LỤC
Hotline: 888797888
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ CHIỂU HƯƠNG
Địa chỉ: ĐÔ HAI - AN LÃO - BÌNH LỤC - HÀ NAM
Hotline: 0988185618
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ TUYẾN CHẢO
Địa chỉ: 88 LÊ HÂN - QUỐC LỘ 1A - HAI BÀ TRƯNG
Hotline: 0912422056
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ QUANG HÀ
Địa chỉ: CHỢ ĐẰN - LÊ HỒ - KIM BẢNG -HÀ NAM
Hotline: 0916034485
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ HẢI BIÊN
Địa chỉ: MẶT ĐƯỜNG QUỐC LỘ 38 - KĐT ĐỒNG VĂN XANH -DUY TIÊN - HÀ NAM
Hotline: 0989155125
Xem trên Google Map
Đại lý LÊ MẠNH ĐẢNG
Địa chỉ: VÂN KÊNH - CHÂU GIANG - DUY TIÊN - HÀ NAM
Hotline: 0985033896
Xem trên Google Map
ĐẠI LÝ QUỐC ÁNH
Địa chỉ: CHƯƠNG LƯƠNG - BẮC LÝ - LÝ NHÂN - HÀ NAM
Hotline: 0984925966
Xem trên Google Map