Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter Cao Cấp - 1 Chiều - 12000 BTU - FJW12V-ME-IU/ FJL12V-ME-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter Cao cấp - 1 Chiều - 9000 BTU - FJW09V-ME-IU/ FJL09V-ME-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 2 Chiều - 24000 BTU - FJW24R-MB-IU/ FJL24R-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 2 Chiều - 18000 BTU - FJW18R-MB-IU/ FJL18R-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 2 Chiều - 12000 BTU - FJW12R-MB-IU/ FJL12R-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 2 Chiều - 9000 BTU - FJW09R-MB-IU/ FJL09R-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 1 Chiều - 24000 BTU - FJW24V-MB-IU/ FJL24V-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 1 Chiều - 18000 BTU - FJW18V-MB-IU/ FJL18V-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 1 Chiều - 12000 BTU - FJW12V-MB-IU/ FJL12V-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Inverter - 1 Chiều - 9000 BTU - FJW09V-MB-IU/ FJL09V-MB-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Cao cấp - 1 Chiều - 24000 BTU - FJW24C-MD3-IU/ FJL24C-MD3-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Cao cấp - 1 Chiều - 18000 BTU - FJW18C-MD3-IU/ FJL18C-MD3-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Cao cấp - 1 Chiều - 12000 BTU - FJW12C-MD3-IU/ FJL12C-MD3-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa Cao cấp - 1 Chiều - 9000 BTU - FJW09C-MD3-IU/ FJL09C-MD3-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 1 chiều - 9000BTU - FJW09C-MA-IU/ FJL09C-MA-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 1 chiều - 12000BTU - FJW12C-MA-IU/ FJL12C-MA-OU
1
Chat với chúng tôi