Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 1 chiều - 18000BTU - FJW18C-MA-IU/ FJL18C-MA-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 1 chiều - 22000BTU - FJW24C-MA-IU/ FJL24C-MA-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 2 chiều - 9000BTU - FJW09H-MA-IU/ FJL09H-MA-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 2 chiều - 12000BTU - FJW12H-MA-IU/ FJL12H-MA-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 2 chiều - 18000BTU - FJW18H-MA-IU/ FJL18H-MA-OU

Tiết kiệm điện

Điều hòa tiêu chuẩn - 2 chiều - 24000BTU - FJW24H-MA-IU/ FJL24H-MA-OU
1
Chat với chúng tôi